stock_image
Naš tim

Dr. Ljiljana Grahovac

SPECIJALISTA NUKLEARNE MEDICINE
 1. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Banja Luci 1998. godine
 2. Radila u Službi hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja Banja Luka
 3. Radila kao ljekar u Kliničkom centru Banja Luka, odjel Klinički zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde
 4. U periodu od 2000. do 2004. godine bila je zaposlena kao specijalizant nuklearne medicine u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Kliničkog centra Republike Srpske, Banja Luka
 5. Specijalistički ispit iz Nuklearne medicine je položila 2004. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i od tada do danas je zaposlena na radnom mjestu ljekara specijaliste nuklearne medicine
 6. Aktivno govori engleski jezik
 7. U Poliklinici Epion od 2021. godine

Prim. dr. Miloš Kuzmanović

SPECIJALISTA NEUROLOGIJE I NEUROPSIHIJATRIJE
 1. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
 2. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 1985. godine
 3. Na klinici Rebro u Zagrebu 1990. godine osposobljen je za provođenje dijagnostičke pretrage elektromioneurografije (EMNG)
 4. Radio je u Zavodu za medicinu rada Zeničko – dobojskog kantona kao ljekar opšte prakse
 5. U JU Kantonalna bolnica Zenica na Odjelu neuropsihijatrije radio je kao ljekar na specijalizaciji, potom kao specijalista neuropsihijatar, te kao načelnik Odjela
 6. U dva mandata u trajanju od po četiri godine bio je ministar zdravstva Zeničko – dobojskog kantona
 7. U Poliklinici Epion od 2019. godine
 8. 2020. godine završio postdiplomski studij ekonomije i stekao titulu magistra iz oblasti Zdravstveni menadžment
 9. 2020. godine imenovan je za Direktora Poliklinike Epion

Prim. dr. Izet Hočko

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE
 1. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Prištini (Kosovo) 1983. godine
 2. Specijalistički ispit iz Pedijatrije položio na Univerzitetskom kliničkom centru Srbije u Beogradu 1993. godine
 3. U periodu od 1983. do 1999. godine radio u Domu Zdravlja Tutin u Srbiji
 4. U periodu od 1999. do 2004. godine radio u Domu Zdravlja u Velikoj Kladuši
 5. U periodu od 2004. do 2021. godine radio u JU Dom zdravlja Hadžići u Sarajevu
 6. Zvanje Primarijus stekao je 2009. godine
 7. Član je Udruženja pedijatara u Federaciji Bosni i Hercegovini
 8. Član je Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo od 2014. godine
 9. Aktuelni je predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo
 10. U Poliklinici Epion od 2022. godine

Prim. dr. Mladen Rejc

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE
 1. Studirao u Moskvi i Zagrebu
 2. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1977. godine
 3. Prvo radno iskustvo u Domu zdravlja u Zenici u službi za kućno liječenje
 4. Specijalizaciju iz oblasti radiologije završio je u Sarajevu 1984. godine
 5. Tokom rata bio je jedini radiolog u Službi za radiologiju u Kantonanoj bolnici Zenica
 6. Na poziciji načelnika Službe radiologije proveo je 14 godina u Kantonalnoj bolnici Zenica
 7. Pohađao je edukacije za CT dijagnostiku u Njemačkoj i Sloveniji
 8. Aktivno priča engleski i ruski jezik
 9. U Poliklinici Epion od 2020. godine